Proje

Şimdi Burada / Here Right Now / Nıha Li Vir

 

Müşteri

Wenda Mahmut Koyuncu

 

 

Hizmet

Poster  / Motion

 

 

Proje Tarihi

2018

 

 

 

Küratörlüğünü Wenda Mahmut Koyuncu’nun üslendiği “Şimdi Burada” sergisinde ütopya-birey-kent kavramları iç içe geçmiştir. Neoliberal kent politikaları üzerinden işleyen sömürü ve kültürel tahakküm serginin içeriğini oluşturmaktadır.

© 2018 Formalist Creative  All Rights Reserved.